Åpent 10-20 (10-18)

NO

For å redusere smittetrykket plikter vi alle nå å bruke munnbind på steder hvor det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand. Hos oss gjelder dette i fellesarealene og i butikkene på senteret.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Tusen takk for at du bruker munnbind når du besøker senteret!